cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Споразумение за сътрудничество между граждански организации и Столична община в сферата на социалните услуги

23 Август 2017

На 21 август 2017г. в Столична община се състоя официалното подписване на Споразумението за сътрудничество между граждански организации и общината в сферата на социалните услуги. Към споразумението се присъединиха над 20 организации, които предоставят социални услуги на територията на столицата за различни уязвими групи хора. Споразумението е прецедент в практиката по прилагане на механизма за социално договаряне, въведен в България през 2003 г. и е първото по рода си за нашата страна. То е резултат от няколко месечни дискусии и усилия на група от 20 неправителствени организации и екипа на Столична община. Споразумението бе прието от Столичния общински съвет с решение № 292 от 15.06.2017 г.

На събитието по повод подписването присъстваха над 40 неправителствени организации, медии и представители на Столична общината. Основната цел на споразумението е да подобри взаимодействието между общината и доставчиците на социални услуги, така че да се постигнат още по-добри резултати в грижата за хората, които са в уязвимо положение. Г-жа Йорданка Фандъкова изтъкна, че към момента от 75 социални услуги, открити на територията на столицата, 31 са възложени за предоставяне на частни доставчици. Споразумението надгражда така съществуващото до момента партньорство като предвижда ясно регламентирано поемане на ангажименти от двете страни в процеса.

„Целта, която ние искаме да постигнем с това споразумение е на първо място системата да бъде по-бърза, да бъде по – адекватна, да решава проблемите на хората и така да дава по-добри резултати, и разбира се да обхваща още повече хора“, сподели Надя Шабани, БЦНП.

Споразумението предвижда поемане на ангажименти в няколко сфери. На първо място се предвижда активен обмен на информация между доставчиците и общината, което има за цел да намали бюрократичната тежест върху потребителите на услугите, ще направи предоставянето на грижата по-навременно, както и ще помогне за по-адекватното планиране на нуждите и услугите. На второ място е заложено разработването на механизъм за мониторинг на качеството на договаряните социални услуги, който да надгражда установените в Закона за социално подпомагане правила. Не на последно място, бе анонсиран и ангажимента на общината да създаде общински фонд за иновации в социалната сфера, който да помогне на доставчиците на развиват своя капацитет и да пилотират нови и модерни решения в грижата за хората.

Присъстващите на срещата изразиха надеждата си, че примерът на Столична община ще бъде последван и от други местни власти, а опитът от неговото прилагане ще се използва като отправна точка за това доколко и какви промени са необходими в секторната законодателна рамка на национално ниво.      

Г-жа Фандъкова изказа благодарност към Български център за нестопанско право за приноса в изготвянето на самото споразумение и във воденето на процеса по неговото обсъждане и съгласуване със заинтересованите страни. Изрази също така очакването си, че заложените конкретни задачи и ангажименти оттук насетне ще бъдат реално стартирани, за да има приложение това, което е предвидено в споразумението.

Снимки: Български център за нестопанско право

назад