cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Становище на БЦНП относно Проект на Закон за държавните помощи

5 Юни 2017
На 12 май 2017 г. на Портала за обществени консултации беше публикуван Проект на Закон за държавните помощи. Законопроектът цели усъвършенстване и прецизиране на процедурите и практиките в националното законодателство по държавните помощи във връзка с модернизираните от Европейската комисия /ЕК/ правила по държавните помощи в периода 2012 – 2014 г., развитието в практиката на ЕК и тълкуванията на Съда на ЕК в областта на държавните помощи.

През последните няколко години БЦНП изследва режима на държавните помощи и минималните помощи по повод прилагането им към финансирането на проекти от оперативните програми на юридически лица с нестопанска цел в България. Ето защо намираме за необходимо и навременно законодателното уреждане по нов и по-подробен начин на тази материя. За съжаление обаче, считаме, че направените предложения за недостатъчни с оглед създаването на наистина ефективна уредба, така че да даде правна сигурност както за администраторите и/или получателите на държавни помощи, така и гаранции за правилното и адекватно прилагане на свързаното европейско законодателство.

Конкретните ни съображения, както и съответни предложения, можете да видите в становището на БЦНП по Проекта на Закон за държавните помощи. Становището е публикувано и на http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2681, като крайният срок за изпращане на мнения и коментари е 11 юни 2017 г.  

 

назад