cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Становище относно предложение на ЕК за създаване на фонд „Правосъдие, права и ценности“ и регламент на програма „Права и ценности“

2 Юли 2018

Уважаеми колеги,

 На 30 май 2018 г. Европейската комисия публикува предложение за създаване на нов фонд „Правосъдие, права и ценности“ и свързания с него проект на регламент за програма „Права и ценности“ като част от многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021 – 2027 г., с което се предвижда по линия на програма „Права и ценности“ да се установи механизъм за финансиране на дейности на НПО за насърчаване и подпомагане на активното участие в изграждането на един по-демократичен съюз, както и за насърчаване на осведомеността за правата и ценностите чрез подпомагането на неправителствените организации. Отделни аспекти на предложението на ЕК, обаче, будят притеснения и биха могли да ограничат ефективността на финансиращия механизъм в постигането на целта за насърчаване на европейските ценности. В него се запазват утежняващите административни изисквания за минимални обороти, предварително финансиране и задължително съфинансиране от страна на НПО, с което би могъл значително да се ограничи и достъпът на НПО до средствата от този фонд.

Позицията си по темата изразихме в общо становище относно предложението на Европейската комисия за създаване на нов фонд „Правосъдие, права и ценности“ на Европейския съюз и свързания с него регламент на програма „Права и ценности“.

До момента позицията е подкрепена от 7 организации: Български център за нестопанско право (БЦНП), Форум Гражданско участие, фондация „Гъливер клиринг хауз“, фондация „Заедно в Час“ и Асоциация Родители, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Фондация Блулинк.

Ако желаете  да подкрепите общото становище, може изрично да заявите това с имейл до Айлин Юмерова (aylin@bcnl.org),  тел.: 02/ 981 66 17, като изпратите пълното наименование на представляваната от вас организация и правната й форма (сдружение, фондация, клон на чуждестранно ЮЛНЦ). Срок за изпращане на потвърждение за подкрепа - до 4 юли (сряда) на обяд.

Имената на всички граждански организации, подкрепили позицията, ще бъдат добавени под текста на становището. БЦНП се ангажира да внесе общото становище в сряда в Представителството на Европейската комисия.

Становището можете да прочетете тук.

назад