cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Столична община прие минимални стандарти за провеждане на обществени консултации

3 Август 2017

На 20 юли 2017 г. бе приета Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община. 

Наредбата определя условията и реда за иницииране и провеждане на обществени консултации при приемане на нормативни актове, стратегии, концепции и други актове за развитие и управление на Столична община. Една от важните промени е създаването на единен портал за провеждане на обществени консултации, на който се публикуват всички съпътстващи документи, включително и постъпилите становища на граждани и организации по повод и по време на провеждане на обществени консултации (подобно на www.strategy.bg). Разписани са принципите, които ще се следват при организиране на консултационни процеси, как се провеждат писмени консултации и обществени обсъждания. Предвидено е, че за отделни специфични теми могат да бъдат приети допълнителни правила, с различни срокове и процедури. 

Български център за нестопанско право през 2016г., изпълнявайки проект по Програма Европа на Столична община "София – модел за отворено управление", проведе две обществени обсъждания по темата и предложи конкретни текстове, които да бъдат част от Наредбата. 

Подобен нормативен акт е иновативен за българската правна среда, тъй като след приемането на промените в Закона за нормативните актове /ЗНА/ през 2016г., с които промени се поставиха по-сериозни изисквания към обществените консултации и се въведе оценката на въздействието, малко са органите на местно самоуправление, които пристъпиха към разписване и приемане на конкретни правила, които да приложат на практика, а дори и да разширят „минималните" стандарти на ЗНА.  

Гражданското участие в последните дни често бива дискредитирано - от различни политици и държавни органи, които се опитват или да го избегнат, или открито да критикуват като „безсмислено". Приемането на подобна наредба е добър знак, който трябва да подчертае важността на темата „обществени консултации" и необходимостта от приемане на ясни, прозрачни и демократични правила за тяхното провеждане. Това трябва да напомни, че гражданското участие не е просто инструмент за решаване на конфликти, а единственият легитимен начин за вземане на съвместни решения за по-добро управление. Надяваме се предложените стандарти в Наредбата да са само основата, върху която ще се надграждат правилата за обществени консултации на територията на Столична община. А за да бъде това така е необходимо да прилагаме тези правила, т.е. да участваме. Защото само участвайки можем да даваме обосновани предложения за подобряване процеса на консултиране.

Предвижда се Наредбата да влезе в сила от 15 септември. Можете да прочетете цялата Наредба тук.

назад