cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Субсидии за ЮЛНЦ от държавния бюджет за 2010

15 Декември 2009

В Държавен вестник, бр. 99 бе обнародван Законът за държавния бюджет на Република България за 2010 г. В чл. 9 на Закона и Приложение 4 са предвидени средства за юридически лица с нестопанска цел в общ размер 10 612 600 лева. 9 812 260 лева  от тях ще се разпределят между 26 организации, поименно посочени в Приложението, като остават само 800 000 лева, които ще се разпределят на конкурсен принцип между ЮЛНЦ, регистрирани в Централен регистър при Министерство на правосъдието в обществена полза за финансиране на техни обществено значими проекти.

Критериите за преценка на проектите са следните:

1. съответствие с областите по чл. 38, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

2. ефективност на предлаганите дейности с оглед на очакваните резултати и въздействието върху целевите групи;

3. устойчивост на резултатите;

4. ефективност на разходите;

5. капацитет на кандидата.

назад