cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

СВОБОДАТА НА СДРУЖАВАНЕ: ЗНАЦИ ЗА ВНИМАНИЕ

15 Юни 2020

В края на месец май т.г. страната ни отново беше осъдена от Европейския съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ) за нарушаване свободата на сдружаване. Става дума за дела от две организации -  Дружество на репресираните македонци, жертви на комунистическия терор и Македонски клуб за етническа толерантност в България. И двете са получили откази за регистрация от Благоевградския окръжен съд и потвърдени от Софийски апелативен съд с мотиви, че организациите са на български граждани, които претендирали да са македонци, а такива в България нямало. Това според българските съдебни органи застрашавало единството на нацията в нарушение на чл. 44, ал 2 от Конституцията. Освен това, според мотивите на българския съд, организациите си поставяли политически цели в нарушение на чл. 12, ал. 2 от Конституцията. ЕСПЧ не за първи път разглежда подобни жалби и постановява, че е налице нарушение на правото на свобода на сдружаване. Надяваме се този знак за внимание да бъде забелязан от институциите и българския съд, които да съобразяват рестриктивните си действия спрямо реализиране на това право само доколкото са предвидени в закон и необходими в едно демократично общество.

Още един знак за внимание обаче трябва да бъде взет предвид. Инициативният комитет за спасяването на парка зад  хотел "Санкт Петербург", гр. Пловдив повече от година се застъпва за опазването на парка от застрояване. На последното събрание на членовете на инициативата, публично обявено в групата, се очаква дискутиране на въпроса за създаване на гражданска организация, която да може да защитава обществения интерес и исканията на гражданите пред съда. На събранието се появяват няколко полицейски патрули, които извършват проверка на личните документи на всички присъстващи – видно от кадрите, публикувани в медии и от граждани във фейсбук групата на инициативата. Не е ясно какви са причините за тази проверка, която на практика води до ограничаване на правото на сдружаване. Съгласно чл. 70, ал. 1 от Закона за МВР полицейските органи могат да извършват проверки за установяване самоличността на лице:

1.  за което има данни, че е извършило престъпление или друго нарушение на обществения ред;

2. когато това е необходимо за разкриване или разследване на престъпления и при образувано административнонаказателно производство;

3. при осъществяване на контрол по редовността на документите за самоличност и пребиваване в страната;

4. на контролен пункт, организиран от полицейските органи;

5. по искане на друг държавен орган за оказване на съдействие при условия и по ред, предвидени в закон.

Снимка: Markus Spiske, Unsplash

За момента липсва официална информация какво е провокирало ангажирането на няколко патрула, които прекъсват събранието на инициативния комитет. Знак за внимание слагаме върху конституционното право на гражданите да се сдружават и да упражняват свободно това си право в защита на техните права и интереси. Конституционно право, което е над законовите правомощия на органите на реда, когато чрез действията си те не защитават демократичността или друг надделяващ обществения интерес.

назад