cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ВАЖНО ЗА НПО! На 30.09.2022 изтича крайният срок за подаване на ГФО и годишен доклад за дейността за 2021

20 Септември 2022

До 30 септември 2022 г. всички юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които са извършвали дейност през 2021 г., независимо дали са в обществена или в частна полза, трябва да подадат годишен финансов отчет (ГФО) за 2021 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ) към Агенцията по вписвания. В същия срок ЮЛНЦ, които са в обществена полза, трябва да подадат и годишнен доклад за дейността (ГДД) за 2021 г. ГФО и докладът за дейността се подават със заявление по образец № Г2 за обявяване на годишни финансови отчети.

 

Как и къде се подават ГФО и ГДД

Вариант 1 - ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ (необходим е електронен подпис на заявителя):

  • Влизате в сайта на Регистъра на ЮЛНЦ >> Избирате секция „Заявления“ >> От падащото меню избирате „Група Г: Заявления за обявяване на актове“ >> Попълвате „Г2  Заявление за обявяване на годишни финансови отчети“

Вариант 2 – ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА ГИШЕ:

 

Какви документи се прилагат

Към Заявление № Г2 за обявяване на годишни финансови отчети се прилагат:

 

В кои закони го пише:

  • Чл. 35, ал. 2 и чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството
  • Чл. 18, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 40, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 

Важно: При подаване на Заявление № Г2 за обявяване на годишни финансови отчети не се дължи държавна такса.

 

Надяваме се, че този материал беше полезен за Вас.

 

Ако имате допълнителни въпроси, може да ни пишете на: info@bcnl.org или да ни се обадите на: (+359) 88 903 66 31

 

____________________

 

Материалът е част от Кампания „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“ на Български център за нестопанско право, посветена на регистърната реформа за ЮЛНЦ. Включва поредица от разяснителни материали и събития, които да са в полза на гражданските организации при подготовката, оформянето и подаването на документи за регистрация, пререгистрация, вписване на промени и обявяване на актове в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

След промените в ЗЮЛНЦ от 18.12.2020 г. актуалният краен срок за пререгистрация на НПО е до 31.12.2022 г.

назад