cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Великото изкуство да се научи много е да се започне ...

7 Декември 2018

Знанието е ценност, която може да донесе полза не само на знаещия, но и на обществото, в което той живее. Ученето, освен придобиване на нови знания, е време за обмяна на ценности, житейски опит, мироглед. Така процесът на учене създава общност и нови възможности.

Къщата на гражданските организации е инициатива на БЦНП, който стартира през 2015 год. Създадохме го водени от вярването, че е нужно пространство за работа и сътрудничество между активни граждани и неправителствени организации. През годините Къщата постепенно се утвърди като място, в което активисти от различни сфери и организации споделят опит и идеи, създават, празнуват успехи, търсят заедно решения на различни предизвикателства, поставят начала.

През 2017 год., решихме, че е време към тази пъстролика палитра от преживявания и съвместна удовлествоеност и радости, да добавим още нещо. Така стартирахме обучителна програма, чиято цел беше да надгради капацитета на работещите в гражданския сектор по две изключително важни теми – управлението на хора и счетоводството. И докато в сферата на човешките ресури има универсални принципи и методологии, които са еднаково адекватни както за бизнеса, така и за неправителствения сектор, в счетоводството са необходими специфични познания и преди всичко – дългогодишен практически опит. Обученията преминаха при голям интерес, което ни мотивира да мислим и планираме по-богата и надграждаща натрупаните знания обучителна програма .

Така, през октомври тази година, стартира есенната обучителна програма на Къщата на НПО, която ще завърши след броени дни. Тя е разделена на три модула, а всеки модул – на три обучителни сесии, които се провеждат веднъж в месеца.

Първият модул  води Слава Кръстева, която има дългогодишен опит в управлението на екипи и организации, а сесиите са на следните теми: Комуникация,  Вземане на решения, Конфликти и медиация. Съветите, които Слава дава на присъстващите, са с практическа насоченост и са изключително полезни в общуването както в работна среда, така и извън нея.

Ефективната реклама във Facebook е тема на втория модул с лектор Бояна Стоилова - специалист дигитален маркетинг, работил за много български и международни брандове.  Бояна изгради съдържанието на трите сесии така, че да е разбираемо и да бъде от полза за всички, които трябва да комуникират по интересен и ефективен начин своята дейност, бъдещи активности и постижения, за да достигнат до по-голяма аудитория и спечелят нови последователи.

Третият обучителен модул разгледа темата за счетоводството за НПО и неговите специфики, произтичащи от дейността и особеностите във финансирането и управлението на средства в този сектор. Водещ е Елена Калинова - финансов експерт към 2МС Консултинг ЕООД и счетоводител на БЦНП. Тя споделя практически съвети за наемането на персонала и видовете договори, които се сключват, за отчетността при проектното финансиране и за осчетоводяването на стопанската дейност на нестопанските организации.

Щастливи сме да отбележим, че и трите модула се радват на широк интерес. Болшинството от записалите се са избрали да посетят и трите сесии на съответния модул, а обратната връзка за лекторите и качеството на представеното съдържание е позитивна. Всичко това ни дава основание да мислим и работим още по-мотивирано за предстоящата пролетна обучителна програма. С нея целим да привлечем нови съмишленици на Къщата на НПО, които да я припознаят като специално място за хора и организации, които имат куража и волята да променят света около тях чрез силата на познанието.

Благодарим на нашите лектори Слава Кръстева, Бояна Стоилова и Елена Калинова за това, че бяха част от общността и духа на Къщата и споделиха своето знание, за да се развие гражданската енергия в България!

назад