cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Вицепремиерът Томислав Дончев става председател на Съвета за развитие на гражданското общество към МС

2 Юли 2018

На заседание на Министерски съвет, проведено на 27 юни 2018 г., бе взето Решение за определяне на председател на Съвета за развитие на гражданското общество към Министерския съвет -  вицепремиера Томислав Дончев. Това решение е важна стъпка към реализация на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 74 от 2016 г.), които са в сила от началото на 2018 г. и предвиждат провеждането на държавна политика за подкрепа на развитието на гражданските организации, включително чрез създаване на условия за насърчаване и финансова подкрепа на граждански инициативи.

Основната цел на Съвета е разработването и провеждането на политики в подкрепа развитието на гражданското общество. Съгласно ЗЮЛНЦ негови членове ще бъдат представители на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, които имат минимум 5-годишен опит в осъществяването на дейности в обществена полза в подкрепа развитието на гражданското общество и гражданското участие. В качеството си на Председател на Съвета вицепремиерът Томислав Дончев ще бъде отговорен за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации, която е предвидено МС да приема и периодично да актуализира.  На практика, смисълът на Съвета е да бъде партньор на държавата в проучването на нуждите на неправителствените организации, насоките, в които те работят и резултатите от тяхната дейност, които да са основа за предлагане на приоритети за подпомагане на гражданските организации в България. Конкретно, законът включва следните ангажименти на бъдещия  Съвет: да дава становища по проекти на нормативни актове и стратегии, отнасящи се до дейността на гражданските организации; да координира изпълнението на Стратегията за подкрепа на гражданския сектор; да разработва финансов план за подпомагане на проекти на неправителствени организации и да осъществява контрол за ефективното изразходване на публичните средства.

Министерски съвет предстои да приеме Правила за избор на членовете на Съвета и Правилник за неговата дейност. Преди това проектът на решение на МС се очаква да бъде подложен на обществено обсъждане.

Повече за работата около организацията на Съвета можете да прочетете в интервюто с Ива Таралежкова (председател на УС на Форум Гражданско Участие) - член на Работна група от представители на граждански организации, която  имаше задача да изработи Правила за избор на бъдещия Съвет за развитие на гражданското общество към МС и правилник за неговата дейност.

 

Снимка: www.actualno.com/Румен Скрински

назад