cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ЗА ПОЛОЖИТЕЛНИЯ ЕФЕКТ ОТ СРЕЩАТА МЕЖДУ БИЗНЕСА И ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

24 Септември 2020

Една от целите, които си поставихме с LET's GO Оздравителната програма за социални предприятия, беше да сближим още повече света на бизнеса и гражданския сектор - защото само ако вървим заедно, тогава ще стигнем далеч. Организациите, тръгнали по пътя на социалното предприемачество, срещнаха 12 експерти от бизнеса, които се превърнаха в техни ментори. Разговаряхме с един от тях, за да чуем повече за гледната точка и мотивацията на човек от бизнеса да помага на граждански организации.

Байчо Георгиев - маркетинг и продуктов специалист с над 6 години опит с основен фокус върху маркетинга на IT и образователни продукти и услуги. Опитът му в сферата преминава в компании като pCloud, Nemesis Software и финансова група Karoll, а през 2013 г. съосновава бизнес академия 9 Academy. В момента Байчо е маркетинг и продуктов мениджър на българската компания Coursedot, която развива най-голямата мрежа от IT обучители в света.

 

Байчо, от няколко години се включваш като обучител и ментор в различни наши инициативи (в обучителната програма на къщата, в програмата ни предприемачество за нестопански организации) – откъде това отношение към гражданския сектор?

Моето отношение към гражданския сектор идва още от студентските години. Заедно с колеги в университета още през 2010 година основахме неформална младежка група, която прераства в неправителствена организация, която оперира и до днес. След това имах възможност да бъда част от Контролната комисия на Национален Младежки Форум и кординатор на Звеното от обучители. В момента съм и съосновател на фондация “ДЕВЕТ”, която е организатор на бизнес академията “9Academy”.

Гражданският сектор е изключително важен в ученическите и студентските години на един човек. За мен лично, а и за много други приятели това беше една своеобразна тренировъчна площадка, на която трупаш умения за работа в екип, комуникационни и презентационни умения, срещаш се с други мотивирани младежи, които са си поставили високи цели и искат заедно да ги постигнете. Темите като доброволчество, младежка работа, социално включване са изключително важни в процеса на себеосъзнаване на един млад човек и осъзнаване на неговото място и роля в обществото.

Моя лична кауза е да помагам на неправителствени организации с маркетинг и продажби, защото искрено вярвам, че колкото повече граждански и неправителствени организации започнат да мислят и оперират като бизнес организации, толкова по-устойчиви ще бъдат и въздействието им в обществото ще бъде по-голямо.

 

Най-пресният ти опит с гражданските организации беше като ментор в нашата Оздравителна програма за социални предприятия. Tя имаше за цел да помогне на гражданските организации да преминат успешно през един задължителен период на адаптиране към новата обстановка, провокирана от кризата с covid-19. Как ще опишеш това преживяване – какво даде и какво си взе от организациите?

Оздравителната програма за социални предприятия беше много предизвикателно и обогатяващо за мен преживяване. Организациите, с които работих бяха много различни - сфера на дейност, етап на развитие, отрицателен ефект от COVID-19 и др. Аз и колегите ментори имахме възможността да работим с петте организации в период от 3 месеца и съм изключително щастлив, че с немалка част от организациите успяхме да постигнем промяна на нагласите, насочена към повече бизнес мислене - маркетинг и продажби в частност. Проектите, по които работихме бяха:

  • Изграждане на нов бранд за пчелен мед от Северозападна България;
  • Изграждане на онлайн магазин за фенски артикули, свързани с киното и продажба на първи продукти;
  • Проучване на пазара за стартиране обществена пералня в Бургас;
  • Стратегия за навлизане на пазара и позициониране на онлайн курс за хлебна терапия;
  • Тестване и валидиране на ново позициониране на социално предприятие във Варна. 

Приех поканата да съм ментор в Оздравителната програма LET’s GO много отговорно, защото аз самият съм имал ментори и знам колко е ценно да можеш да разчиташ на тази помощ и подкрепа. За мен менторството означава да насочваш, съветваш, провокираш участниците да тестват хипотезите си и да ги валидират с реалните си клиенти на пазара.

Беше изключително удоволствие да работя с толкова мотивирани организации и със сигурност тяхната отдаденост и мотивация бяха моята най-голяма награда. Аз съм убеден, че те ще създадат много добри бизнес планове, защото една част от тях вече имат добре опериращи бизнеси, а другите успяха да тестват реални продукти с клиенти и вървят в правилната посока.

Ако имаш право само на един съвет към гражданските организации, които развиват социално предприемачество, кой ще бъде той?

Да разглеждат гражданската организация като бизнес организация. 

Изключително важно е неправителствените организации да учат много и да прилагат методи на работа от бизнес света, които са приложими за тяхната организация. В този контекст, аз говоря за няколко неща:

  1. Защо маркетингът и продажбите са толкова важни в бизнеса, а в неправителствения сектор винаги са на последно място?
  2. Избор на продукти и услуги - проучване сред потенциални потребители, потенциални приходи, възможности за финансиране и др.
  3. Дългосрочна устойчивост и развитие на членовете на екипа.

 

Истината е, че ние от екипа в БЦНП често се обръщаме към теб за съвет и обратна връзка по различни наши инициативи. Станал си нещо като наш ментор. Виждаме, че все повече хора от света на бизнеса искат да помагат на организациите и техните каузи. Какво ще посъветваш тях, бизнес хората, които с експертизата си могат да са полезни за гражданския сектор – какво е добре да имат предвид, така че да е пълноценно това общуване?

Така е, бизнес лидерите и организациите в последните 10 години стават все по-отворени към неправителствения сектор, защото осъзнават и оценяват положителния ефект, който той има върху обществото, върху техните служители и живота в България като цяло.

Най-важното нещо за хората от бизнеса е да приемат неправителствените организации като свои клиенти и/или партньори. Това ще им даде перспективата, че е нужно да обясняват с детайли и примери, да преведат сложните бизнес термини на прост и разбираем за всеки човек език, да покажат нагледно как даден метод работи в практиката, да бъдат готови да препоръчат приятел/колега/партньор, който може да се включи и да бъде от полза на неправителствената организация. Умения като емпатия, толерантност и разбиране са ключови при работата между бизнес и неправителствения сектор.

И не на последно място, хората от бизнеса трябва да бъдат готови да отделят това време за доброволчество и да предадат нататък своите знания и умения, които да бъдат от полза на много повече хора. 

 

На финала, кажи ни за твоя свят сега – знаем за две трансформации (и в личен, и в професионален план). Сподели ни повече.

В личен план предстоят най-хубавите неща, които пожелавам на всеки.

В професионален план обаче е още по-интересно.

По време на пандемията, с екипа на 9Academy работихме много усилено и успяхме да трансформираме цялата методология и програма в хибриден формат на обучение. Обновената обучителна програма ще бъде изцяло достъпна и онлайн. 

В предишните 6 сезона на 9Academy всички обучения се случваха на живо и на различни локации. В сезон 7 новите участници ще имат достъп до специално разработена онлайн платформа, в която ще могат да гледат обученията в удобно за тях време, да работят по задания, свързани с материята, и да дискутират с обучителите и останалите участници. 

Преди - всички участници, обучители и екип бяхме ангажирани 6 месеца, в които се събирахме 3 или 4 дни в седмицата. В обновения си формат Академията ще се случва в рамките на 3 месеца, като, разбира се, след нейното приключване следват активности с Алумни клуба на 9Academy. Освен специалните събития, които провеждахме предишни години (откриващо и закриващо на сезона събития, Панаир на идеите, рефлексии след всеки модул), оттук-нататък участниците в сезоните ще могат да работят по бизнес казуси от практиката. Чрез тях те ще могат да приложат натрупаните до момента в Академията знания и да приложат идеи и решения, които ще от полза за бизнеса. Другият тип събития, които ще се провеждат, са Q&A сесии с обучителите в 9Academy, по време на които участниците ще могат да задават въпроси и да дискутират помежду си.  

В обновен формат ще бъде и модул “Личностно развитие”, който също ще бъде в онлайн вариант. Участниците отново ще работят върху емоционална интелигентност, междуличности отношения и комуникация, но през призмата на нова методология и в хибриден вариант. 

Програмата е изключително подходяща за членове на неправителствени организации, защото в рамките на 3 месеца ще могат да получат нужните знания и умения, които да могат да приложат в своите организации.

Нямам търпение да се запозная с новите 50 участници. Те ще са преминали през процес на подбор в два етапа:

  1. Първи етап – на база апликационна форма;
  2. Втори етап – интервюта с одобрените кандидатури (онлайн и на живо).

А след това ги очакват освен много нови знания и ценни нови контакти, приятелства и подкрепата и взаимопомощта на цялата 9Academy общност. Цялата информация за Сезон 7 на 9Academy е достъпна на сайта на Академията.

 


ФОНД: Социални предприятия се реализира от Български център за нестопанско право с подкрепата на фондация „Америка за България“, УниКредит Булбанк, TELUS International Europe и Аксенчър България.

 

Медийни партньори: 

 

назад