cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Започна процесът по създаване на Съвета за развитие на гражданското общество

11 Декември 2017

Днес, 11 декември 2017 г. се проведе среща на гражданските организации и администрацията на Министерски съвет за избор на членове на работна група за изготвяне на проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество. Срещата се проведе в Гранитна зала на МС и в нея участваха над 75 граждански организации от цялата страна.

Модератори на срещата бяха представители на администрацията - Красимир Божанов, Директор дирекция "Модернизация на администрацията", и Ива Таралежкова, Председател на "Форум гражданско участие" - най-голямата мрежа за гражданско участие с над 120 организации членове. 

Целта на срещата бе да се приемат правила за избор на членове на работната група, която ще има за задача да изработи правилата за избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество към МС и да започне работа по Правилника за дейността му. След дискусия и представяне на различни предложения се взе решение в работната група да бъдат включени експерти, които представляват организации, работещи по темите на гражданското общество,  както и самите експерти да имат конкретен опит в изработване на нормативни актове и участие в работни групи към институциите. В края на срещата бяха избрани общо 22-ма представители на граждански организации - експерти с различен опит и от различни сфери. Администрацията на МС ще участва  в работната група с двама представители и ще отговаря за координацията на срещите. 

Поканата за срещата бе отправена от Дирекция „Модернизация на администрацията“, която в изпълнение на ПЗР на ЗЮЛНЦ подготвя процеса по влизане в сила ( от 1 януари 2018 г.) на разпоредбите за създаването на Съвета за развитие на гражданското общество и механизма за финансиране на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

 

назад