cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

Защото има място за всички – един ден в Lab4e

26 Януари 2018
Lab4e ​имаше своя втори ден, в който събра на едно място социални предприемачи, хора с опит, идеи и готовност не само да говорят за възможната промяна към по-добро, а и да я сътворят с делата си. На 19 януари имахме не една, не две, а цели три срещи. Защото както под слънцето, така и в Lab4e има място за всички.
 
В двете срещи преди обяд темите бяха свързани със социално-икономическото приобщаване на хора с увреждания и на бежанци и мигранти. Групата от граждански организации, които работят с или за хора с увреждания, се срещна с Фреди Улс - представител на Фондация Де Пасерел, Холандия (един от партньорите ни по проекта). Фокусът на дискусията в тази група бе намирането на подходящи инструменти за проследяване на развитието на хората с увреждания, заети в социални предприятия, с цел осигуряването на подходяща подкрепа и условия за по-нататъшното им включване на първичния пазар на труда. Фреди, заедно с участниците, направи паралел между ситуацията с предоставяне на заетост на хора от уязвими групи в Холандия и у нас. И сподели начини за преодоляване на конкретни предизвикателства, които българските социални предприемачи срещат, благодарение на над 30 годишния си опит в тази сфера. Изводът бе еднозначен: социалното предприемачество не се изчерпва с едно социално предприятие, то е начин на мислене и начин на действие във всеки един момент. Защото социалният предприемач създава нестандартни решения на обществени проблеми и увлича на своя страна  различните страни в процеса, за да бъде той включващ, успешен и устойчив. А и така се раждат новите идеи - чрез споделяне!
 
Сериозно вдъхновяваща бе и другата сутрешна дискусия - за това как да подобрим процеса за социално-икономическо приобщаване на бежанците и мигрантите у нас. На едно място се събраха представители на граждански организации, които от години работят върху проблемите в областта, такива, които вече са ангажирани с темата, и такива, които искат да допринесат чрез конкретни решения, свързани с предоставяне на заетост.   Благодарение на опита от активната застъпническа работа с отговорните институции, както и от тази на терен с хората, които животът е довел тук, се очертаха всички ключови стъпки, които са необходими, за да заговорим за реално разбиране и ангажираност на обществото в съвместното съжителство на всички ни. Стана ясно, че липсата на адекватна информация и навременна подкрепа е сред сериозните пречки за връзка между лицата с или в процедура на придобиване на хуманитарен статут и работодателите, които имат желание да им предоставят заетост съобразно тяхната трудова квалификация и уменията им. Освен за проблемите, участниците си говориха и за възможните решения, и за добрите примери. За вдъхновение от чуждестранния опит показахме откъс от филма “Социално предприемачество или бизнес с мисия” на БНТ, създаден в рамките на програмата ни “Предприемачество за нестопански организации”. Откъсът бе с пример от Сицилия, красноречив за това как работата в едно социално предприятие може да е пътят към постигането на сигурен и спокоен живот, макар и далеч от родината. Защото не е случайна приказката “Работата облагородява.”, както не е случайна и тази, че “Под слънцето има място за всички.” Работата дава не само средства за прехрана и покриване на жизнените нужди, но работата дава усещане за смисъл, за принос към останалите в обществото (основна необходимост за съществуването на едно здраво общество), работата създава социална среда, приятелства, човешки отношения, без които никой никъде не би се чувствал пълноценен.

И именно за взаимоотношенията в работната среда си говорихме в следобедната, трета среща за деня в Lab4e. Слава Кръстева - специалист Човешки ресурси и психолог, с дългогодишен опит в провеждането на обучения, консултации и оптимизиране управлението на човешките ресурси, вкл. в неправителствения сектор - ни накара на погледнем на себе си и колегите си отстрани и да се замислим: Умеем ли да отстояваме мнението си и едновременно с това да не го налагаме на другите?; По-скоро пасивно съгласяващи се или умеещи адекватно да отговорим Не на поредната “спешна” задача, запратена към нас, сме?; Можем ли да приоритизираме задълженията си, като не забравяме и тези към самите нас? и още, още. Стигнахме и до немалко отговори и добри примери за това как разумните и балансирани разговори в екипа, без поддаване на емоции, могат да изведат работния процес на друго ниво - по-продуктивно, без излишен стрес и с по-добри резултати в дългосрочен план. И отново, един от изводите бе, че място има за всички - защото борбата за надмощие от какъвто и да било вид никога не води до истински добри резултати. Последните са възможни само чрез емпатия, разбиране и споделяне, чрез откритост и постоянен стремеж към емоционална зрялост. И точно както на първата среща в Lab4e се съгласихме, емпатията и обмяната на опит, на съвместни усилия са ключови в социалното предприемачество - защото то е бизнес с мисия. Мисията да живеем, работейки здраво за едно по-добро общество. За едно по-здраво бъдеще Нас!
 
На добър път, социални предприемачи! 

 

 

Ако и вие сте от тази порода хора, харесайте Lab4е във Facebook и ни следете, за да бъдете част от споделянето. А тук вижте и албума със снимки.

 

 
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------
Проектът „Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество“ е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 

 

назад