cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Новини

ЗАСТЪПНИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ НА ПЛАТФОРМА “СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ”

23 Януари 2008

През 2008-ма година платформа “Социални политики” ще насочи своите усилия и ресурси в осъществяването на две застъпнически кампании:

Нестопанските организации - равноправни доставчици на здравни услуги  и  Участие на платформата в Комитета по наблюдение по оперативна програма “Човешки ресурси”.

 

В рамките на първата кампания ще се организират поредица от инициативи, които имат за цел да защитят интереса и правото на нестопанските организации равнопоставено да предоставят здравни услуги; да стимулират този процес, както и да се подготвят законодателни предложения в тази връзка.

 

Ако желаете да споделите Ваш опит или практика по тези въпроси моля попълнете приложения по-долу въпросник.

 

Втората кампания предвижда действия, които да доведат до гарантиране на качествени положителни резултати в живота на социално уязвимите групи от хора, чрез участието на гражданския сектор в наблюдението на ефективността и качеството на изпълнение на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и да засили позицията на платформата като проводник на ефективни управленски решения в социалната сфера.

Кампаниите се реализират с финансовата подкрепа на институт “Отворено общество”.

 

За допълнителна информация: Светлана Гьорева, Каритас България (председателстваща организация), тел:  02 944 18 58  ; моб.тел:  0888 199 656  ; e-mail: Svetlana.gyoreva@caritas-bg.org

 

Платформа “Социални политики” е неформално обединение на 13 неправителствени организации с дейност в социалната сфера, учредено на 4 октомври 2005 г. Всичките й членове са организации с признат авторитет в НПО обществото в България, с доказан опит и професионализъм. Членове са:; Сдружение “Самаряни”; Български център за нестопанско право (БЦНП); SOS Детски селища – България; Фондация “За нашите деца”; Каритас България; Фондация “Инициатива за здраве”; Фондация “Помогни на нуждаещите се”; Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ); Институт по социални дейности и практики; Фондация „Партньори България”; фондация “Стъпка по стъпка”, Фондация “Здравни проблеми на малцинствата”.

 

 

Въпросник

 

назад