cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Становища

Становище относно Индикативна годишна работна програма за 2017г. по ОП „Добро управление“

20 Ноември 2016
ДО
Г-жа Ирена Първанова, Директор на Дирекция „Добро управление" в администрацията на МС и ръководител на управляващия орган на ОП „Добро управление".

ОТНОСНО: коментар по Индикативна годишна работна програма за 2017г. по ОП „Добро управление"

   

Уважаема г-жо Първанова,

Нашите организации от години работят по темите, свързани с подобряване на правната рамка и финансовата среда за гражданските организации в България. Ние участвахме в процеса на подготовка и в дискусиите за приемането както на ОП „Добро управление", така и на държавната Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012-2015 г. и Визията за създаване на Механизъм за финансиране на гражданския сектор . На първо място, искаме да поздравим УО на ОПДУ за започнатата обществена консултация по процедурата „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство". Обръщаме се към Вас с конкретни коментари по изпратения анализ на различните възможности за управление на процедурата.

Темите, които бихме искали да поставим са следните:

1. Важността на механизма на финансиране, по който ще се реализира процедурата „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство". 
 
2.  Прилагането на правилата за държавни помощи към посочената схема.
 
3.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 1 ЮЛИ 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 


Организации, подкрепили настоящото становище:

Български център за нестопанско право

Национална мрежа за децата

Форум Гражданско участие

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"

 

 

 

 

 

назад