cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Становища

Становище относно проект на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

15 Ноември 2018

Публикуваният за обществено консултиране проект на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари съдържа отделен Раздел VIII Особени правила по отношение на юридическите лица с нестопанска цел. Законовата уредба въведе органичен вид задължения за ЮЛНЦ, макар и да са сред задължените лица по чл. 4 от ЗМИП, доколкото цели спазването на международните стандарти в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. С оглед постигането на ефективно прилагане на закона е необходимо възприемането на този подход и от  Правилника, както и отчитането на спецификите на гражданските организации при разписването му.

БЦНП подготви становище с конкретни предложения за редакции на публикувания за обсъждане проект на Правилника.

Становището можете да видите тук.

назад