cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Текущи проекти

Ex iure ad iustatium (от правото към справедливостта); принципи за справедлив съдебен процес за хора с увреждания

10 Януари 2020

Българският център за нестопанско право е партньор на Глобални инициативи в психиатрията – София (водещ партньор) и Съюза на съдиите в България (партньор) в изпълнението на проект „Ex iure ad iustatium (от правото към справедливостта); принципи за справедлив съдебен процес за хора с увреждания“, подкрепен от Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Проектът има за цел да обедини усилията на практикуващи съдии, адвокати, граждански организации в разработване и апробиране на иновативен алгоритъм за прилагане на процедури, гарантиращи върховенството на правата съобразно най-модерните международни правозащитни актове. Моделът ще засегне основно настаняване в специализирани институции по Закона за социално подпомагане и за принудително лечение по Закона за здравето.

Основният резултат, който ще постигне този проект, е създаване на инструменти, които да превърнат съда в социален център, интегриращ знание и подкрепа за човека в уязвимо положение.

Чрез дейностите ще бъдат:

1) изработени нови и специализирани обучителни материали, гарантиращи че в съдебните процедури ще бъдат спазени правата на хората с ментални увреждания на всеки етап,

2) обсъдени с ползватели и заинтересованите страни, проведени обучения и дискусии,

3) апробиране на моделите от инструмента в правоприлагането, което ще се промени по устойчив начин ще се промени съдебната практика, което ще гарантира по-добри и справедливи резултати за хората.

Основни целеви групи са съдии, прокурори, и граждански организации, а ползватели ще бъдат хората с ментални увреждания.

Проект „Ex iure ad iustatium (от правото към справедливостта); принципи за справедлив съдебен процес за хора с увреждания“ е с продължителност 36 месеца, с начало месец ноември 2019. Бюджетът на проекта е 149 200,00 евро, като безвъзмездната помощ е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., Фонд Активни граждани България  (www.activecitizensfund.bg).

назад