cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

2008-2013

Възможност за самостоятелност и отговорност: истинското бъдеще на хората с увреждания (2010 – 2012)

1 Декември 2010

Основната цел на проекта е да предостави предварително необходимата информация във връзка с ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хора с увреждания, както и да се насърчи и подпомогне протичането на този процес. Специфичните цели на проекта са свързани с информиране на обществеността и отговорните държавни институции относно необходимостта от ратификация на Конвенцията, изискванията на чл. 12 от Конвенцията, както промените, които следва да се направят с оглед привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на чл. 12.

 

Основните проектни дейности са:
• Организиране на срещи с български нестопански организации на и за хора с увреждания, както и с представители на съответните държавни институции с цел да се обяснят положителните аспекти на ратификацията на Конвенцията;
• Подготовка на промоционални материали;
• Преглед на българското законодателство от гледна точка на изиксанията на чл. 12 от Конвенцията;
• Организиране на конференция;
• Обучение на държавни експерти относно основните изисквания на чл. 12, както и представяне на резултатите от направения преглед;
• Формиране на работна група, която да очертае стъпките, които българската държава следва да предприеме с оглед ратификация на Конвенцията и бъдещото й прилагане, както и да обсъди предложениет законодателни изменения;
• Учебно пътуване за представители на основните заинтересовани страни;
• Подготовка на сравнителен анализ относно ратификацията на Конвенцията в други европейски страни;
• Разработване на план за действие и предложения за промени в законодателството;
• Застъпническа кампания за популяризиране на нуждата от ратифициране на Конвенцията.

 

Текстът на конвенцията можете да прочетете тук:
Източник на финансирането:
Институт Отворено общество – Ню Йорк

 

Място на изпълнение

България

назад