cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Публикации

Социалното договаряне в България и европейският опит при предоставянето на социални услуги от външни доставчици

5 Март 2014
Най-новата публикация на Българския център за нестопанско право разглежда социалното договаряне в България 12 години след стартирането му. Публикацията  включва няколко части.

Първата представлява правен анализ на механизма на социалното договаряне през призмата на действащото законодателство и основните нормативни актове, които го регламентират – Закона са социално подпомагане и Правилника за приложението му. Правният анализ изследва процедурата по възлагане на социални услуги, както и взаимоотношенията между страните в този процес  (възложители, доставчици на социални услуги и контролиращи органи). Той разглежда финансовите аспекти на социалното договаряне – приложението на единния финансов стандарт и свързаните с него предизвикателства пред доставчиците. Интересен аспект от анализа е изследването на възможността за прилагане на механизма на договаряне  при предоставянето на образователни и здравни услуги, финансирани с публични средства към частни доставчици.

 Втората част от публикацията представлява анализ на практиките, които възникват при прилагането на механизма на социално договаряне. Целта му е като изследва нагласите на основните участници в системата за предоставяне на социални услуги в България (общинските администрации, доставчиците на услуги, компетентните държавни органи и потребителите), да очертае практическите ползи и недостатъци на съществуващите практики.

Третата част от публикацията е посветена на европейския опит при предоставянето на социални услуги. Съществуващите форми на възлагане на услуги се изследват в 5 европейски страни – Чехия, Франция, Унгария, Полша и Великобритания.

Заключителната част от публикацията съдържа основните изводи и препоръки за усъвършенстване на правната рамка и на практиките при социалното договаряне, както и възможностите за регламентиране на сходни модели в други сфери (здравеопазване и образование).

Публикацията е  изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд, в рамките на проект: Социалното договаряне – инструмент за по-добри резултати за хората", изпълняван от Български център за нестопанско право в партньорство с НСРОБ и Европейски център за нестопанско право. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси", Без граници: Компонент 1 – Фаза 2.

 

 

Пълният текст на публикацията в електронен вариант може да изтеглите тук.

 

 

назад