cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Обучения

Oбучение по финансово управление на неправителствени организации

Обща информация

Български център за нестопанско право организира две двудневни обучения по финансово управление на неправителствени организации. Обученията ще бъде водени от специалисти в областта и имат за цел да предоставят на участниците практически знания и опит, които да приложат директно в своята работа.

Основни теми, застъпени в обученията, са:

  • Стандарти за добро управление
  • Законови изисквания за добро управление   
  • Вътрешни политики на НПО и правила за финансово управление
  • Финансова устойчивост на НПО
  • Бюджет. Счетоводство за несчетоводители       


Обучители: Любен Панов, директор на БЦНП и Здравко Сечков, изпълнителен директор на ФРМС

Предварителната програма на обучението може да намерит е тук.

Време и място на провеждане:
Български център за нестопанско право ще организира 2 обучения с идентична програма. Първото ще се проведе на 08 и 09 октомври 2015, а второто на 13 и 14 октомври 2015. Мястото на провеждане е град София. При кандидатстване отбележете във формуляра предпочитаните от вас дати.

Кандидатури ще се приемат в срок до 20 септември 2015.

Условия за кандидатстване:

  • Всички желаещи трябва да попълнят електронен формуляр за кандидатстване (достъпен тук);
  • Формулярът трябва да е попълнен от представляващия организацията;
  • Всяка организация може да номинира само един участник в обучението, препоръчително е участникът да изпълнява управленска роля (директор, финансов директор, ръководител на програма);
  • Кандидатите трябва да имат възможност да присъстват и в двата дни на обучението;
  • Формулярът трябва да е попълнен и подаден в срок до 20 септември 2015 г.    

Освен това очакваме от всички кандидати да бъдат активни, комуникативни, готови да споделят идеи и да задават въпроси.

Допълнителна информация
Организаторите от БЦНП ще осигурят обяд и по 2 кафе паузи в дните на обучението за всички участници.
Настаняване:
Има възможност да бъдат покрити разходи за настаняване за участниците от страната (една нощувка за по-близки или две нощувки за по-отдалечени от София населени места), като това следва да бъде отбелязано във формуляра за кандидатстване. На настанените участници от страната ще бъде осигурена и допълнителна вечеря.

Организаторите НЕ покриват транспортни разходи на участниците.

Одобрените участници ще бъде уведомени в срок до 30 септември 2015 г.

Обученията са в рамките на проект „Къщата на гражданското общество – общност за развитие" (BG05/576), изпълняван от БЦНП и Фондация ПроИнфо. Той се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. с приоритет Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор (www.ngogrants.bg).

 

За Контакти 

При въпроси може да се свързвате с нас на тел. (02) 981 66 17 или на електронна поща info@bcnl.org. Лице за контакт Румяна Йотова.        

                            

Документи за участие

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ
Актуализация
Списък на участниците 13-14.10.2015 15.10.2015
Списък на участниците 08-09.10.2015 15.10.2015
МАТЕРИАЛИ Актуализация
Примерна структура на бюджет 15.10.2015
Управленско счетоводство - Здравко Сечков 15.10.2015
Вътрешни политики и правила за финансово управление - Здравко Сечков 15.10.2015
Законови стандарти за добро управление - Любен Панов 15.10.2015
Финансова устойчивост на НПО - Любен Панов 15.10.2015
Добро управление на НПО - Любен Панов 15.10.2015

За контакти

назад