cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Обучения

Обучение по застъпничество за неправителствени организации в социалната сфера

Обща информация

Българският център за нестопанско право (БЦНП), съвместно с Фондация Програмен и аналитичен център за европейско право (ПАЦЕП) организира двудневно обучение по застъпничество за неправителствени организации в социалната сфера. Обучението има за цел да помогне на участниците да получат полезни знания и практически умения за същността на застъпническите инициативи и как да бъдат те успешни. Обучители ще бъдат Любен Панов, Ралица Величкова, Надя Шабани и Георги Генчев.
 
Обучението ще се проведе на 9 и 10 март 2015 г. в София, Парк-хотел Витоша.
 
Основни теми, които ще бъдат представени, са:
•Същност на застъпничеството и застъпнически процес;
•Определяне на проблема, застъпническа цел и стратегическо планиране;
•Принципи на добра комуникация с институциите;
•От парламента до общината – къде, как и с кого можем да постигнем по-добри резултати за хората.
 
•Ниво на обучението: начинаещи
Срок за кандидатстване: 16.02.2015 г.
•Обявяване на одобрените за участие кандидати: 23.02.2015 г.
Провеждане на обучението: 9 и 10 март 2015 г., София, Парк-хотел Витоша, ул. Росарио 1.
 
Условия за участие
 
Всички желаещи да участват трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и да го изпратят на електронен адрес nataliya@bcnl.org (Наталия Златарска). Формулярът трябва да бъде попълнен и изпратен от официалния представител на организацията. Обучението е насочено преимуществено към организации, работещи в социалната сфера.
 
ВАЖНО!
 
Организаторите ще поемат следните разходи на участниците:
 
Настаняване:
Има възможност да бъдат покрити до 2 нощувки за участниците от страната, (отдалечени от София населени места), като това следва да бъде отбелязано във формуляра за кандидатстване. Във формуляра за участие трябва да посочите колко нощувки ще ползвате и на кои дати.
 
•Транспорт:
Има възможност да се покрият разходите за транспорт на участниците, които не са от София при следните условия: 
- Разходи за обществен междуградски транспорт (влаков и автобусен) се възстановяват според реалната стойност на билета. 
- Разходи за гориво (бензин А-95 и дизел) при придвижване с личен или служебен (на организацията) автомобил се възстановяват след предварително определяне на разстоянието, разходна норма и изчисляване на сумата, която ще бъде възстановена, на базата на данъчно признатия среден разход за конкретен автомобил. В този случай разходооправдателният документ е фактура с данните на БЦНП. 
 
Сумите за възстановяване на транспортни разходи на участниците се изплащат на място (по време на обучението) или чрез пощенски запис след представяне/ получаване на всички необходими разходооправдателни документи (билети, фактури за гориво) в оригинал. 
 
 
Организаторите ще се свържат с всеки избран участник за уточняване на допълнителни организационни въпроси.
 
При въпроси може да се свързвате с нас на тел. (02) 981 66 17 или на електронна поща nataliya@bcnl.org (Наталия Златарска).
 
 

Обучението е в рамките на проект „Партньорство в стратегии и действие". 
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.
 

За Контакти

Наталия Златарска, тел.: (02) 981 66 17 или на електронна поща: nataliya@bcnl.org      

Документи за участие

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Актуализация
Покана за кандидатстване 29.01.2015
Формуляр за кандидатстване 29.01.2015
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧАВАЩИТЕ Актуализация
Списък на участниците 11.03.2015
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ Актуализация
Програма 29.01.2015

За контакти

назад