cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Обучения

Обучение "Пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в Агенция по вписванията" през януари 2018 г.

Информационната кампания на Български център за нестопанско право „Пререгистрация на НПО. Какво трябва да знаем?“ започна  с пълна сила и се радва на голям интерес. Затова, като част от нея, през  януари 2018 г. организираме отворено обучение по темата, с което искаме да сме полезни на гражданските организации, чиято пререгистрация предстои.

 

 

Обучението „Пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в Агенция по вписванията“ ще се проведе на 23 януари 2018 г., с начален час 13:00 часа, в гр. София. Обучители ще бъдат експерти от Български център за нестопанско право. И за да достигнем до възможно най-много организации, ще излъчим обучителната среща онлайн през Фейсбук страницата ни - Български център за нестопанско право-БЦНП
    
С обучението искаме да Ви запознаем и да се опитаме да дадем практически насоки по най-важните въпроси, свързани с пререгистрацията на неправителствените организации (НПО):

- Какво включва процедурата по пререгистрация? – специални правила по заявяване на пререгистрацията, необходими документи и заявление за пререгистрация, начин на подаване на документите, срокове, такси и др.;
- Запазват ли се наименованията на НПО след пререгистрацията им? – особени случаи на дублиране на наименования на НПО;
- Може ли пререгистрацията да се комбинира с вписване на нови промени на НПО? – специални условия, допълнителни документи, държавни такси и др.;
- Кои са основните промени и нови задължения за НПО, с които те вече трябва да се съобразяват?;
- Какво да правим, ако получим отказ за пререгистрация от Агенция по вписванията? – основания, срокове и начин на обжалване.

Обучителната среща е насочена единствено към представителите на сдружения, фондации и клонове на чуждестранни ЮЛНЦ в България*. Поради ограничения брой места е необходимо предварително да заявите своето присъствие чрез настоящата регистрационна форма.

Срокът за регистрация е до 21 януари 2018 г. (неделя), включително.

За участие в обучението не се дължи такса.

    
През септември 2016 г. се приеха промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) , с които се даде „зелена“ светлина на регистърната реформа на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), която се изразява в прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ от окръжните съдилища в Агенция по вписванията. Промените влязоха в сила от 01 януари 2018 г. По този повод всички съществуващи и вписани в окръжните съдилища към 31 декември 2017 г. сдружения, фондации, народни читалища и клонове на чуждестранни ЮЛНЦ трябва да се пререгистрират в специалния Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ) към Агенция по вписванията, за да продължат съществуването си. Срокът за пререгистрация на всички ЮЛНЦ  вече тече и е до 31.12.2020 г.

________________
* Предстои провеждането на специално обучение, посветено на пререгистрацията на народните читалища в Агенция по вписванията. За актуална информация – следете нашия сайт, секция Кампания „Пререгистрация на НПО. Какво трябва да знаем?“, както и Фейсбук страницата ни.   

 

Обучението се организира в рамките на проект „Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското общество", финансиран от Фондация „Америка за България".

За контакти

При въпроси може да се свържете с нас на тел. (02) 981 66 17 или на електронна поща margarita@bcnl.org. Лице за контакт Маргарита Калоянова.

назад