cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Обучения

Обучение за набиране на средства за неправителствени организации

Обща информация

Българският център за нестопанско право, съвместно с Фондация ПАЦЕП организира двудневно обучение по набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители, предназначено за организации, работещи в социалната сфера.
 
Обучението има за цел да помогне на участниците да получат полезни знания и практически умения за набиране на средства от дарители. Обучители ще бъдат г-н Ян Крупа и г-жа Яна Ледвинова, експерти на Чешкия център за набиране на средства (Czech Fundraising Center, www.fundraising.cz).
 
Обучението ще се проведе на 1 и 2 декември 2014 г. в София, Парк-хотел Витоша. Обучението не включва писане на проекти или попълване на апликационни формуляри за кандидатстване по европейски или други програми. 
 
Основни теми, които ще бъдат представени, са:
•Мотивация на дарителите;
•Отношения и работа с дарители;
•Техники и методи за набиране на средства;
•Планиране на набирането на средства.
 
Ще бъде предоставена възможност за дискусия и за обсъждане на специфични въпроси, поставени от участниците преди обучението.
 
Срокове за кандидатстване за участие в обучението
•Ниво на обучението: начинаещи
•Езикът на обучението е английски, като организаторите са осигурили превод на български. Ползването на английски език ще бъде предимство за кандидата, тъй като ще улесни неформалните дискусии извън обучителната програма.
Краен срок за кандидатстване: 21 ноември 2014 г.;
•Обявяване на одобрените за участие кандидати – 24 ноември 2014 г.;
Провеждане на обучението: - 1 и 2 декември 2014 г., София, Парк-хотел Витоша, ул. Росарио 1.
 
Условия за участие
 
Всички желаещи да участват, трябва да попълнят Всички желаещи да участват, трябва да попълнят  и да го изпратят на електронен адрес plamen@bcnl.org. Формулярът трябва да бъде попълнен и изпратен от официалния представител на организацията.
 
ВАЖНО!
 
Организаторите ще поемат следните разходи на участниците:             
• Настаняване
Има възможност да бъдат покрити до 2 нощувки за участниците от страната, (отдалечени от София населени места), като това следва да бъде отбелязано във формуляра за кандидатстване. Във формуляра за участие трябва да посочите колко нощувки ще ползвате и на кои дати.
•Транспорт
Има възможност да се покрият разходите за транспорт на участниците, които не са от София при следните условия: 
- Разходи за обществен транспорт (влаков и автобусен) се възстановяват според реалната стойност на билета. 
- Разходи за гориво (бензин А-95 и дизел) при придвижване с личен или служебен (на организацията) автомобил се възстановяват след предварително определяне на раазстоянието, разходна норма и изчисляване на сумата, която ще бъде възстановена, на базата на данъчно признатия среден разход за конкретен автомобил. В този случай разходооправдателният документ е фактура с данните на БЦНП. 
 
Сумите за възстановяване на транспортни разходи на участниците се изплащат на място (по време на обучението) или чрез пощенски запис след представяне/получаване на всички необходими разходооправдателни документи (билети, фактури за гориво) в оригинал. 
 
Организаторите ще се свържат с всеки избран участник за уточняване на допълнителни организационни въпроси.
 
За допълнителна информация
 
При въпроси може да се свързвате с нас на тел. (02) 981 66 17 или на електронна поща plamen@bcnl.org (Пламен Тодоров).
 

Обученията се организират от Българския център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за европейско право в рамките на проект „Партньорство в стратегиите и действието". Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.
Обучението се организира с подкрепата и на Фондация „Америка за България", в рамките на проект „Ефективни подходи към устойчивостта на НПО"   
 

За Контакти

Пламен Тодоров, БЦНП
тел. (02) 981 66 17
електронна поща: plamen@bcnl.org

Документи за участие

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Актуализация
ОБУЧЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 07.11.2014
МАТЕРИАЛИ Актуализация
Програма 07.11.2014

За контакти

назад