Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Други

БЦНП търси оперативен счетоводител на непълно работно време

2 Август 2022

Българският център за нестопанско право (БЦНП) е фондация в обществена полза, регистрирана през 2001 г. Нашата мисия е да оказваме подкрепа при изработване и прилагане на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България, защото вярваме, че развитието на правната рамка на нестопанските организации е основен механизъм за създаване на независимо и проспериращо гражданско общество.

За развитието на нашата дейност и инициативи търсим да привлечем в екипа ни мотивирана личност за позицията на оперативен счетоводител.

 

Основните  задачи на оперативния счетоводител са:

 • Регулярно и своевременно осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи, съгласно данъчното законодателство, утвърдената счетоводна политика и вътрешните правила на БЦНП;
 • Подаване коректно и в срок на необходимите месечни справки-декларации по ЗДДС;
 • Участие в изготвяне на междинни счетоводни отчети и отчети по проекти
 • Съдействие на ръководството на БЦНП при изготвяне на анализ на счетоводна и оперативна информация и изготвяне на счетоводни справки за направените разходи и финансовото изпълнение на различни проекти и инициативи на БЦНП;
 • Съдействие на ръководството на БЦНП за спазване на финансовата политика на организацията, финансовата дисциплина, вътрешните правила и норми, свързани с дейността на БЦНП
 • Работа със счетоводен софтуер – Бизнес навигатор

 

Основните изисквания към кандидатите за позицията на оперативен счетоводител са:

 • Средно или висше счетоводно-икономическо образование;
 • Познаване на счетоводното и данъчното законодателство;
 • Наличието на опит в неправителствена организация е предимство;
 • Езикови умения по английски език (минимум ниво В1)
 • Умения и познания за работа с основните MS Office 365 приложения – Word, Excel, Outlook (свободно ползване, създаване и редактиране на съдържание, електронна комуникация);
 • Наличието на професионален опит със счетоводен и ТРЗ софтуер е предимство.
 • Длъжността е подходяща и за студенти 3-ти и 4-ти курс с желание да се развиват в сферата на счетоводството

 

Успешният кандидат за позицията би проявявал и:

 • Аналитичност, прецизност, внимание към детайлите
 • Умения за работа в екип, коректност и отговорност
 • Мотивация да стане част от динамичен екип в неправителствена организация

 

Фондация БЦНП предлага:

 • Гъвкаво работно време – длъжността е на непълно работно време по договаряне между страните
 • Възможност за работа в неправителствена организация с широка обществена роля и каузи
 • Отлични условия на труд в малък и сплотен екип от съмишленици

 

Ако желаете да станете част от екипа на БЦНП е необходимо да ни представите своя автобиография на имейл адрес elena@bcnl.org

Ще се свържем с избраните по документи кандидати.

 

Всички изпратени кандидатури ще бъдат разгледани при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

назад