Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Други

БЦНП търси юрист

8 Октомври 2021

Български център за нестопанско право търси организирана, мотивирана и амбициозна за развитие личност с желание да се включи в програмите и инициативите на организацията, свързани със защита на човешките права.

Изисквания към кандидата:

- да има Висше юридическо образование;

- да има удостоверение за правоспособност от МП;

- да има минимум 5 години юридически опит;
- да има желание да се усъвършенства в сферата на защита на правата на човека;

- да има умения за самостоятелно организиране на работното време, комуникативност, енергичност, презентационни умения и работа в екип;

- да има отлична компютърна грамотност (свободно ползване на продуктите на MS Office);

- да проявява организираност, прецизност и внимание към детайлите, лоялност и дискретност;

- да има готовност за работа под напрежение (напр. кратки срокове);

- да владее английски език на много добро ниво (С2).

Допълнително предимство е, ако кандидатката/ът:

- познава европейското и международното право, свързано с правата на човека, Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, практиката на наднационални юрисдикции (Европейския съд по правата на човека);

- е вписан/а в адвокатска колегия;
- има практически юридически опит в правозащитната сфера;
- има опит с изпълнение на проекти, финансирани от национални и/или чуждестранни програми за безвъзмездна финансова помощ;

- владее допълнителен чужд език.

Какво предлагаме ние:

- участие в разнообразни инициативи и проекти, насочени към подобряване на ситуацията на уязвими групи хора;
- динамична работна среда в екип от мотивирани и позитивно настроени хора;
- възможности за обучения и участие в международни събития на правозащитни теми в България и Европа;
- конкурентно възнаграждение.

Работното място ще бъде в офиса на БЦНП в София.

Подбор:

Подборът ще се извърши по документи и след събеседване. На интервю ще бъдат поканени единствено одобрените по документи кандидати.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

- Биография в EuroPass формат на български език;
- Мотивационно писмо;
- Снимка.

Документи за кандидатстване се приемат до 15.11.2021 г. на електронна поща plamen@bcnl.org

Всички документи ще бъдат разглеждани съгласно ЗЗЛД и предоставените лични данни подлежат на защита.

назад