Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Други

Основната цел на публикацията е да служи като наръчник за нестопанските организации в тяхната дейност
Научи повече
Публикацията има за цел да анализира правния режим за създаване на лечебни заведения в България, в САЩ и в голяма част от...
Научи повече
Сега действащият ЗЮЛНЦ не предвижда ясни механизми за финансиране на ЮЛНЦ, възлагане от държавата и общините изпълнението...
Научи повече
Публикацията изследва данъчните закони, които установяват режима на нестопанските организации (НСО) в четиринадесет страни...
Научи повече