Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Други

Фондация БЦНП обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 с предмет...
Научи повече
Монографията “Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства” на Стоян Ставру разглежда...
Научи повече
„Как държавата финансира НПО?" - анализ по темата и коментари. Темата е важна, защото не е достатъчно само да имаш...
Научи повече
Настоящият пътеводител е подготвен от екип, който включва: Надя Шабани, Мариета Димитрова, Павлета Алексиева и Иван...
Научи повече
Настоящото изследване е подготвено от екип, който включва Надя Шабани (Програмен директор, Български център за нестопанско...
Научи повече
Настоящото изследване е подготвено от екип, който включва Надя Шабани (Програмен директор, Български център за...
Научи повече
Настоящото изследване е подготвено от екип, който включва д-р Харалан Александров (антрополог, организационен консултант и...
Научи повече