Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Други

Настоящото изследване е подготвено от екип, който включва д-р Харалан Александров (антрополог, организационен консултант и...
Научи повече
Практики за взаимодействие между граждански организации и публична администрация
Научи повече
Настоящата публикация съдържа отговори на най-важните въпроси, свързани със задълженията на юридическите лица с...
Научи повече
Най-новата публикация на Българския център за нестопанско право разглежда социалното договаряне в България 12 години след...
Научи повече
През 2013 г. по поръчка на Българския център за нестопанско право бе проведено национално представително изследване, което...
Научи повече
Български център за нестопанско право разширява експертизата си в нови области като изследва правната и финансова рамка на...
Научи повече
Настоящото издание представя правните възможности за участие на граждани и неправителствени организации в процесите на...
Научи повече
БЦНП допуска използване на текстове от публикацията с единственото условие да бъде цитиран източникът.
Научи повече