Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Други

Предложения за промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация подготвени от "Форум Гражданско участие"
Научи повече
С този закон се уреждат създаването, устройството и дейността на Фонда за финансиране на гражданските организации в...
Научи повече
Настоящото издание представя моделите на взаимодействие между общини и НПО, разгледани през призмата на Закона за...
Научи повече
Участие на НПО в процесите на вземане на решения
Научи повече
Този законопроект урежда условията, организацията и реда за пряко участие на гражданите на Република България при...
Научи повече
Данъчно облагане на юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори /обобщение/
Научи повече