Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Други

Този законопроект урежда обществените отношения, свързани с организираното полагане на доброволен труд на територията на...
Научи повече
Запознатост с данъчни облекчения за дарения октомври-ноември 2003 г.
Научи повече
Запознатост с данъчни облекчения за дарения октомври-ноември 2003 г.
Научи повече
Сравнително – правен анализ на правния режим на лечебните заведения в България, страните от ЕС и САЩ
Научи повече
Предложения за законодателни промени за уреждане дейността на социалните предприятия
Научи повече
Преглед на законодателството за ЮЛНЦ
Научи повече
В началото на 2005 г. Български център за нестопанско право (БЦНП) стартира кампания за подобряване на законодателството...
Научи повече
Изданието представя актуалния данъчен режим на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в България през 2007 г.
Научи повече