Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Други

Изданието представя актуалния данъчен режим на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в България през 2007 г.
Научи повече
Материалът е изготвен от експерти на Българския център за нестопанско право (БЦНП) и е издаден с подкрепата на Институт...
Научи повече
Изданието е подготвено в рамките на “Нови перспективи пред уязвимите групи – подобряване качеството на социалните услуги...
Научи повече
Книгата е издание на Българския център за нестопанско право, реализирано с подкрепата на Институт “Отворено общество”-...
Научи повече
Настоящите предложения за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) нямат за цел...
Научи повече
Анализът, публикуван в изданието “Социално предприемачество и контрол на социалните услуги в България и в Европейския съюз”
Научи повече
Публикацията “Дарителство за културни организации в България” е издадена от Българския център за нестопанско право
Научи повече