Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Други

“Какво е Социално Предприятие?” е издание на Българския център за нестопанско право (БЦНП)
Научи повече
“Правен режим на социалните услуги в България” е издание на Българския център за нестопанско право
Научи повече
"Данъчно облагане на юридически лица с нестопанска цел” е издание на Българския център за нестопанско право
Научи повече
“Данъкът върху добавената стойност и юридическите лица с нестопанска цел” е издание на Българския център за нестопанско...
Научи повече
С помощта на чуждестранни експерти са изследвани законодателната рамка и успешните практики в Англия, Германия, Полша,...
Научи повече
Публикацията е резултат от сътрудничеството между Българския център за нестопанско право и Института за правни науки при...
Научи повече
Изследването “Хосписите в България и в Европейския съюз” е изготвено от експерти на Българския център за нестопанско...
Научи повече
Предлаганите промени в Закона за лечебните заведения целят разширяване на формите за правно организиране и даване на...
Научи повече