Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Финансова устойчивост

ЗАЩО ХОРАТА ДАРЯВАТ? ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ДАРИТЕЛ В ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО,...
Научи повече
С редица нормативни актове, приети в периода 1945 – 1951г., се забранява дейността на действащите по това време...
Научи повече
Оценката прави преглед на държавните средства, които се предоставят ежегодно на неправителствени организации. Средствата...
Научи повече
Сравнителен анализ на държавно финансиране за неправителствени организации
Научи повече
Финансиране за НПО от ЕС
Научи повече
Облагане с ДДС на благотворителни SMS-и. Преглед на практиката в 5 страни от Европейския съюз
Научи повече
Настоящият анализ си поставя за цел за отговори на следните въпроси: Какви са били основанията за отнемане на имуществото...
Научи повече