Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Финансова устойчивост

Терминът ендаумънт няма все още ясен превод на български език, тъй като това е начин на изграждане и финансово управление...
Научи повече
Регламентация на данъчното облагане на доходите от стопанска дейност и от пасивни инвестиции на юридическите лица с...
Научи повече
Данъчни решения за стимулиране на дарителството и увеличаване финансовата самостоятелност на ЮЛНЦ
Научи повече
Финансиране на местни организации от фондации
Научи повече
Икономически ефект от дейността на нестопанските организации в българия през периода 1991-2001 г. /резюме/
Научи повече
ДАНЪЧЕН РЕЖИМ ЗА НЕСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА
Научи повече
Темата за прякото държавно финансиране е тясно свързана с взаимоотношенията, съществуващи между държава и неправителствени...
Научи повече