Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Изпратихме 2022 г. с всички успехи, които съумяхме да постигнем в нея, но и с предизвикателствата, които тя ни...
Научи повече
  Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация и читалище - следва да спазва...
Научи повече
Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация и читалище - следва да спазва принципите на...
Научи повече
Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация и читалище - следва да спазва принципите на...
Научи повече
Материалът е изготвен въз основа на предварително подбрани въпроси от практиката по регистрация и вписване на промени в...
Научи повече
В кои случаи, какви документи, къде и в какви срокове трябва да подадем, за да отчетем дейността си (или липсата на...
Научи повече
Сдруженията и фондациите, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са длъжни ежегодно да се отчитат...
Научи повече
След като сте предприели действия за прекратяване на организацията Ви и е изтекъл срокът за ликвидация (не по-малко от 6...
Научи повече