Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация и читалище - следва да спазва принципите на...
Научи повече
Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация и читалище - следва да спазва принципите на...
Научи повече
Материалът е изготвен въз основа на предварително подбрани въпроси от практиката по регистрация и вписване на промени в...
Научи повече
В кои случаи, какви документи, къде и в какви срокове трябва да подадем, за да отчетем дейността си (или липсата на...
Научи повече
Сдруженията и фондациите, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са длъжни ежегодно да се отчитат...
Научи повече
След като сте предприели действия за прекратяване на организацията Ви и е изтекъл срокът за ликвидация (не по-малко от 6...
Научи повече
Ако поради една или друга причина сте решили окончателно да прекратите дейността на Вашата организация, то в този случай...
Научи повече
На обявяване в Регистъра на ЮЛНЦ подлежат 4 основни типа документи. Когато промените са свързани с вътрешно-устройствени...
Научи повече