cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Клонът на всяко сдружение, фондация или читалище се учредява на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел....
Научи повече
Клонът на чуждестранно ЮЛНЦ придобива качеството на юридическо лице с вписването му в публичния Регистър на ЮЛНЦ, воден от...
Научи повече
Народното читалище е вид юридическо лице с нестопанска цел, което се учредява на основание Закона за народните читалища....
Научи повече
Процедурата за регистрация на фондацията се извършва по реда на Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ....
Научи повече
Процедурата за регистрация на сдружението се извършва по реда на Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридическите...
Научи повече
С приемането на Закона за мерките срещу изпирането на пари през 2018 г. възникна задължение за всички юридически лица с...
Научи повече
След като вече сте научили как да пререгистрирате Вашето ЮЛНЦ, тук може да разберете и как може да заявите вписването на...
Научи повече
Всички граждански организации, които са юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – сдружения, фондации, читалища или...
Научи повече