Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

На обявяване в Регистъра на ЮЛНЦ подлежат 4 основни типа документи. Когато промените са свързани с вътрешно-устройствени...
Научи повече
Когато компетентният орган на Вашата организация вземе решения за промени, проверявате дали тези изменения се отнасят до...
Научи повече
За да сме напълно прилежни при управлението на нашата фондация, е много важно да следим кога изтича този мандат и преди...
Научи повече
За да сме напълно прилежни при управлението на нашето сдружение, е много важно да следим кога изтича този мандат и преди...
Научи повече
Клонът на всяко сдружение, фондация или читалище се учредява на основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел....
Научи повече
Клонът на чуждестранно ЮЛНЦ придобива качеството на юридическо лице с вписването му в публичния Регистър на ЮЛНЦ, воден от...
Научи повече
Народното читалище е вид юридическо лице с нестопанска цел, което се учредява на основание Закона за народните читалища....
Научи повече
Процедурата за регистрация на фондацията се извършва по реда на Закона за Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ....
Научи повече