cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Всички граждански организации, които са юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – сдружения, фондации, читалища или...
Научи повече
Ако към подадено заявление сте получили Указания за отстраняване на нередовности и не сте успели да представите изисканите...
Научи повече
Ако към заявлението не сте приложили всички документи, които се изискват по закон, или не сте платили дължимата държавна...
Научи повече
Таксите, които се плащат при подаване на заявления в Регистъра на ЮЛНЦ, са утвърдени в Тарифа за държавните такси,...
Научи повече
Най-бързият начин да се ориентираме дали ще трябва да отидем до нотариус, преди да стигнем до Регистъра на юридическите...
Научи повече
Два са начините за подаване на документи в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от...
Научи повече
За да сме напълно прилежни при ръководенето на нашата фондация, е много важно да събираме и да съхраняваме пълния комплект...
Научи повече
Две години и половина след влизане в сила на промените в ЗЮЛНЦ от 1 януари 2018 г., натрупаната до момента практика и...
Научи повече