Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

С приемането на Закона за мерките срещу изпирането на пари през 2018 г. възникна задължение за всички юридически лица с...
Научи повече
След като вече сте научили как да пререгистрирате Вашето ЮЛНЦ, тук може да разберете и как може да заявите вписването на...
Научи повече
Всички граждански организации, които са юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – сдружения, фондации, читалища или...
Научи повече
Всички граждански организации, които са юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – сдружения, фондации, читалища или...
Научи повече
Ако към подадено заявление сте получили Указания за отстраняване на нередовности и не сте успели да представите изисканите...
Научи повече
Ако към заявлението не сте приложили всички документи, които се изискват по закон, или не сте платили дължимата държавна...
Научи повече
Таксите, които се плащат при подаване на заявления в Регистъра на ЮЛНЦ, са утвърдени в Тарифа за държавните такси,...
Научи повече
Най-бързият начин да се ориентираме дали ще трябва да отидем до нотариус, преди да стигнем до Регистъра на юридическите...
Научи повече