Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

Два са начините за подаване на документи в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от...
Научи повече
За да сме напълно прилежни при ръководенето на нашата фондация, е много важно да събираме и да съхраняваме пълния комплект...
Научи повече
Две години и половина след влизане в сила на промените в ЗЮЛНЦ от 1 януари 2018 г., натрупаната до момента практика и...
Научи повече
От тук може да изтеглите образци на заявления и декларации, подавани в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел...
Научи повече
Когато от решенията на ОС настъпят промени в обстоятелствата на организацията, те трябва да се впишат в Регистъра на ЮЛНЦ....
Научи повече
Всяко юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - сдружение, фондация, читалище - трябва да спазва принципите за...
Научи повече
В края на февруари ще проведем обучитална среща за пререгистрация на народните читалища.
Научи повече
От настоящото приложение може да направите справка за кодовете на окръжните съдилища в страната, която да ви бъде от помощ...
Научи повече