Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

От настоящото приложение може да направите справка за кодовете на окръжните съдилища в страната, която да ви бъде от помощ...
Научи повече
Вижте как бързо и лесно може да попълните заявлението за пререгистрация на вашето сдружение от специалния видео материал,...
Научи повече
На 23 януари 2018 г. в гр. София ще проведем отворено обучение на тема „Пререгистрация на юридическите лица с нестопанска...
Научи повече
Настоящата публикация съдържа отговори на най-важните въпроси, свързани с процедурата по пререгистрация на юридическите...
Научи повече
От 1 януари 2018 г. започна процесът по пререгистрация на съществуващите към момента граждански организации в страната -...
Научи повече
През септември 2016 г. се приеха промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с които се даде „зелена“...
Научи повече
Наименованията, под които са били вписани сдруженията и фондациите, народните читалища, както и клоновете на месните и на...
Научи повече
След 01.01.2018 г. учредените към тази дата и вече вписани в окръжните съдилища юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) –...
Научи повече