cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

От 1 януари 2018 г. започна процесът по пререгистрация на съществуващите към момента граждански организации в страната -...
Научи повече
През септември 2016 г. се приеха промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с които се даде „зелена“...
Научи повече
Наименованията, под които са били вписани сдруженията и фондациите, народните читалища, както и клоновете на месните и на...
Научи повече
След 01.01.2018 г. учредените към тази дата и вече вписани в окръжните съдилища юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) –...
Научи повече
След 01.01.2018 г. учредените към тази дата и вече вписани в окръжните съдилища юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ):...
Научи повече
Измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които ще влязат в сила от 01.01.2018 г., предвиждат...
Научи повече
След 01.01.2018 г. пререгистрираните и новорегистрираните – в обществена и в частна полза - в Регистъра на юридическите...
Научи повече
След 01.01.2018 г. учредените към тази дата и вече вписани в окръжните съдилища народни читалища, читалищни сдружения,...
Научи повече