Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Кампанията „(Пре)Регистрация на НПО: Как да се справяме по-добре с Регистъра на ЮЛНЦ?“

След 01.01.2018 г. учредените към тази дата и вече вписани в окръжните съдилища юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) –...
Научи повече
След 01.01.2018 г. учредените към тази дата и вече вписани в окръжните съдилища юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ):...
Научи повече
Измененията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), които ще влязат в сила от 01.01.2018 г., предвиждат...
Научи повече
След 01.01.2018 г. пререгистрираните и новорегистрираните – в обществена и в частна полза - в Регистъра на юридическите...
Научи повече
След 01.01.2018 г. учредените към тази дата и вече вписани в окръжните съдилища народни читалища, читалищни сдружения,...
Научи повече