Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Правна рамка на НПО и среда за НПО

Колко точно раздалечени сме едни от други и има ли мостове, които все още ни свързват в общество. Ето защо проведохме...
Научи повече
Проучване Жизнеспособни ли са общностите в град София да се адаптират към динамични промени?
Научи повече
Обществени нагласи към дейността на гражданските организации – резултати от национално представително проучване 2022,...
Научи повече
Законът допуска принудително прекратяване на юридическо лице с нестопанска цел от окръжния съд по седалището му, когато то...
Научи повече
Законът за юридическите лица с нестопанска цел допуска техни учредители да бъдат както физически лица, така и юридически...
Научи повече
След 1944 г у нас започва процес на национализация на учредените в предходните десетилетия сдружения и фондации. Тя е...
Научи повече
Правото на свободно сдружаване у нас за първи път се признава и установява с приемането на Търновската конституция от 1879...
Научи повече
Гражданското общество, наред с правовата държава, са два градивни елемента и основни отличителни черти на демократичното...
Научи повече