Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Правна рамка на НПО и среда за НПО

Национално представително проучване
Научи повече
Настоящата публикация представя актуалния правен режим за учредяването на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и...
Научи повече
Книгата е посветена на гражданскоправната уредба на сдруженията и фондациите според действащото към 1 януари 2018 г....
Научи повече
Настоящата публикация съдържа отговори на най-важните въпроси, свързани с процедурата по пререгистрация на юридическите...
Научи повече
Преглед на изпълнението на План за действие към Стратегията в периода 2012- 2015 г. и препоръки за актуализирането му.
Научи повече
De minimis (юли 2014) De minimis (юли 2014)
30 Септември 2014
Анализ на регламентацията и практиките за прилагане на правилата за държавни помощи и за минимални помощи (de minimis) в...
Научи повече
Настоящият доклад представя основните изводи и резултати от проведени 6 регионални срещи в страната в периода декември...
Научи повече
Авторски екип: Любен Панов, Ралица Величкова, Павлета Алексиева
Научи повече