Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Правна рамка на НПО и среда за НПО

"Volunteering across Europe - organizations, promotion, participation" Country report for Bulgaria
Научи повече
Общини и НПО в партньорство без конфликт на интереси
Научи повече
Автори: Любен Панов, Надя Шабани, Павлета Алексиева, Ралица Величкова
Научи повече
Сравнителен анализ на европейските правни системи и практики по отношение на доброволчеството (2006)
Научи повече
Проучване на практиките на управление на НПО в България
Научи повече
Правна рамка на доброволната дейност и доброволците
Научи повече
ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В БЪЛГАРИЯ
Научи повече
Развитие на фондациите във Франция
Научи повече