cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Правна рамка на НПО

Настоящата публикация представя актуалния правен режим за учредяването на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и...
Научи повече
Книгата е посветена на гражданскоправната уредба на сдруженията и фондациите според действащото към 1 януари 2018 г....
Научи повече
Настоящата публикация съдържа отговори на най-важните въпроси, свързани с процедурата по пререгистрация на юридическите...
Научи повече
Преглед на изпълнението на План за действие към Стратегията в периода 2012- 2015 г. и препоръки за актуализирането му.
Научи повече
De minimis (юли 2014) De minimis (юли 2014)
30 Септември 2014
Анализ на регламентацията и практиките за прилагане на правилата за държавни помощи и за минимални помощи (de minimis) в...
Научи повече
Настоящият доклад представя основните изводи и резултати от проведени 6 регионални срещи в страната в периода декември...
Научи повече
Авторски екип: Любен Панов, Ралица Величкова, Павлета Алексиева
Научи повече
"Volunteering across Europe - organizations, promotion, participation" Country report for Bulgaria
Научи повече