cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Правна рамка на НПО

Законът допуска принудително прекратяване на юридическо лице с нестопанска цел от окръжния съд по седалището му, когато то...
Научи повече
Законът за юридическите лица с нестопанска цел допуска техни учредители да бъдат както физически лица, така и юридически...
Научи повече
След 1944 г у нас започва процес на национализация на учредените в предходните десетилетия сдружения и фондации. Тя е...
Научи повече
Правото на свободно сдружаване у нас за първи път се признава и установява с приемането на Търновската конституция от 1879...
Научи повече
Гражданското общество, наред с правовата държава, са два градивни елемента и основни отличителни черти на демократичното...
Научи повече
Настоящата публикация представя актуалния правен режим за учредяването на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и...
Научи повече
Книгата е посветена на гражданскоправната уредба на сдруженията и фондациите според действащото към 1 януари 2018 г....
Научи повече
Настоящата публикация съдържа отговори на най-важните въпроси, свързани с процедурата по пререгистрация на юридическите...
Научи повече