Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Социално договаряне

Създаването на пътна карта за прилагане на ЗСУ и съответните поднормативни актове към него има няколко цели и задачи,...
Научи повече
Настоящият документ представя Насоки за партньорство в предоставянето на социални услуги
Научи повече
Настоящият доклад е изготвен по задание на УНИЦЕФ България от екип на Български център за нестопанско право в състав: Надя...
Научи повече
Целта на документа да даде визия и следващи стъпки за социалните предприятия в България
Научи повече
Практиката показва, че когато лицата с интелектуално увреждане не срещат подкрепа от външна страна, която да създаде у тях...
Научи повече
Експерт от опит Експерт от опит
28 Ноември 2012
„ЕКСПЕРТ ОТ ОПИТ“ нов отговор на стария въпрос как да се справим със социалното изключване
Научи повече
A Handbook on Non-State Social Service Delivery Models A guide for policy makers and practitioners in the CIS region
Научи повече
Изготвен от Фондация "Помощ за благотворителността в България" и Български център за нестопанско право
Научи повече