Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Други

ДАНЪЧЕН РЕЖИМ НА НЕСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА София, 2001

20 Декември 2001

Публикацията изследва данъчните закони, които установяват режима на нестопанските организации (НСО) в четиринадесет страни от Централна и Източна Европа, сред които Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Естония, Унгария, Полша, Македония.

 

Материалът е съставен от две основни части. Първата прави анализ на данъчното законодателство, третиращо НСО в държави от Централна и Източна Европа. Тя включва преглед на данъчните облекчения в различните държави за основните източници на доходи и печалба, като грантове, дарения, членски внос, стопанска дейност и инвестиции. В публикацията са разгледани и данъчните облекчения за други видове данъци, като данък върху недвижимите имоти, данък върху даренията и наследството, данък върху добавената стойност, както и съществуващи данъчни привилегии за дарители при подпомагане на НСО.

 

Втората част на анализа дава препоръки за реформата на данъчното законодателство касаещо нестопанските организации като основен подход за подобряване на финансовата стабилност на гражданското общество.

 

Анализите са направени на базата на отговорите на комплекс от въпроси, касаещи данъчните закони и други разпоредби от правния режим на НСО, предоставени от квалифицирани юристи от всички обхванати държави.

назад