Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Правна рамка на НПО и среда за НПО

De minimis (юли 2014)

30 Септември 2014
Възможно е заглавието на този анализ да звучи малко несвързано с темите на НПО. Всъщност не! Това проучване изследва конкретно доколко и как в България финансиращите програми за НПО, с които се цели развитие и подкрепа за различни граждански инициативи и дейности, прилагат правилата за държавните помощи. Важна част от изследването е сравнителният преглед на практики от други страни-членки, с цел да разберем дали е равно третирането на гражданските организации в рамките на ЕС или в резултат на различно правоприлагане се създава неравно третиране.

Анализът „De minims" е правно проучване, целящо да даде препоръки към държавните институции в България, имащи правомощия свързани с тези регулациите, да подобрят прилагането на общите за ЕС правила, а от там и правната и институционалната среда, в която оперират българските НПО. Повече за нашите аргументи прочетете тук.

Анализът е създаден в рамките на проект  „Къщата на гражданското общество – общност за развитие" (BG05/576), изпълняван от БЦНП и Фондация ПроИнфо. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.(www.ngogrants.bg).назад