Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Финансова устойчивост

Финансово управление на НПО. Въпроси и отговори, София, 2015

14 Септември 2015
Най-актуалният наръчник в България, посветен на доброто финансово управление на неправителствените организации е вече факт. Можете да получите „Финансово управление на НПО. Въпроси и отговори", с автор Здравко Сечков и редактор Любен Панов в офиса на Българския център за нестопанско право (София, ул. Христо Белчев 3).

Документът може да бъде изтеглен от тук


Наръчникът е издаден в рамките на проект "Къщата на гражданското общество - общност за развитие" (BG05/576), изпълняван от Фондация Български център за нестопанско право и Фондация ПроИнфо и финансиран в рамките на програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (www.ngogrants.bg)
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Български център за нестопанско право и Фондация ПроИнфо и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

назад