cookies-icon
Ние използваме бисквитки
(Не са ядливи)
Добре или Информация
Затвори
Начало Начало Начало Търсене Facebook EN

Други

КАК СЕ ПРОМЕНЯМЕ В СИТУАЦИЯ НА КРИЗА

28 Август 2020

В периода април-юни 2020 проведохме изследването: Обществени нагласи в ситуация на криза. Включихме представители на шест социални групи: предприемачи малък и среден бизнес; творчески професии в сферата на културата и изкуствата; майки от средната класа; служители в държавната администрацията; служители в структурите на МВР; граждански организации.

Свалете доклада оттук - ИЗСЛЕДВАНЕ В ХОДА НА ДЕЙСТВИЕТО - ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ В СИТУАЦИЯ НА КРИЗА.
 
В обобщения доклад представяме резултатите за всяка от групите, както и в сравнителен план по отношение на:
  • Емоционалната реакция спрямо въведеното извънредно положение
  • Динамиката в поведението и отношението спрямо други социални групи
  • Изводи и предложения за политики и решения в стратегически план
 
Как се променяме в ситуация на криза

Някои от основните изводи будят притеснение:

  • Повечето от изследваните групи, с изключение на представителите на МВР и гражданските организации, проявяват егоцентризъм и нямат отношение (рефлексия) спрямо проблемите на социалните групи извън тяхната собствена. Дори и в ситуация на такава криза като пандемията, която засяга хоризонтално всички. В най-голяма степен това се наблюдава в групата на предприемачите.
  • Кризата е катализирала допълнителни разделителни линии в обществото, в т.ч. е засилила дискриминативните нагласи спрямо ромската общност (изключение са представителите на гражданските организации, при които не се наблюдава подобно отношение).

Сравнително малко са положителните процеси, провокирани или засилени от кризисната ситуация:

  • Ясно осъзнаване на социалноотговорната обществена роля, която представителите на МВР имат, и желание да разберат позицията на другите социални групи.
  • Положителни промени в резултат на извънредното положение открояват само служителите в администрацията на МВР.

Проучването е подготвено от изследователски екип в състав: Харалан Александров, Владимир Джераси, Стефан Тенев, Николай Цветков, Радостина Якимова, Надя Шабани, Анна Адамова, Айлин Юмерова.

Споделяме и три от работните доклади на изследователите на отделните групи без промени:

Група Служителите в структурите на МВР

Група Предприемачи малък и среден бизнес

Група Представители на граждански организации

 

Обобщения аналитичен доклад можете да изтеглите оттук: ИЗСЛЕДВАНЕ В ХОДА НА ДЕЙСТВИЕТО - ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ В СИТУАЦИЯ НА КРИЗА.

назад