Затвори
Начало Начало Начало Търсене EN

Други

Крал Лир от Карлуково

19 Март 2024

Български център за нестопанско право от 2012г. работи по темата за отмяна на запрещението и въвеждане на адекватна система за подкрепа на лица, които имат затруднения да упражняват самостоятелно своите права, даваща достатъчно гаранции за защита, зачитане на достойнството и  волята.

През 2023г. по възлагане на БЦНП д-р Венелин Стойчев подготви интердисциплинарно проучване на обществените резерви към отмяната на института на запрещението.

Текстът е фокусиран върху актуалния дебат за отмяна на запрещението и въвеждане на модел за подкрепено вземане на решения. Анализът разкрива отнемането на дееспособността и поставянето под запрещение като практика, която противоречи на едни от най-дълбоките ценностни основания на Модерността.

Статията мобилизира ресурси от изследователската традиция на социологическата перспектива към съвременността, за да допринесе дебатът за премахването на запрещението у нас да се освободи от „гравитационните полета” на типологично значими макроструктурни социални тенденции, чиито проявни форми днес у нас често се възприемат като дефекти на средата, съсловни, поколенчески или личностни девиации.

Изложението превежда през темите за „комичността” на съдебно-психиатричната експертиза (М. Фуко), цивилизоваността и склонността „да се спазват правилата” (Н. Елиас), социалното конструиране на структурата на личността (Х. Маркузе, П. Бъргър и Т. Лукман), заплахите пред модерната свобода, заложени в структурата на модерните общества (Б. Констан), реализирането на някои от тези заплахи (Е. Фром и Х. Аренд), социално-историческия контекст за замяната на „аритметичното правосъдие” с принципа на вътрешното убеждение (М. Фуко), за да защити тезата, че не разкъсването (чрез запрещение), а съзнателното изграждане и устойчиво възпроизводство на обществени връзки благоприятства утвърждаването на социо-културен контекст, който по-ефективно да защитава правата и интересите на хората с (психични) увреждания.

С обосновката на проучването можете да се запознаете ТУК.

назад